Επισκέπτες του χώρου μας

Κυριακή, 31 Αυγούστου 2014

Κλήρος και λαός αποχαιρέτησε τον αγωνιστή και θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο.
    
kidia-nikolaou-sotiropoulou
  Τὴν 28 Αὐγούστου ἀνεχώρησε γιὰ τὴν οὐράνια πόλι ὁ σπουδαῖος θεολόγος καὶ ἑρμηνευτὴς τῶν Γραφῶν Νικόλαος Σωτηρόπουλος. Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία ἐψάλη στὴν ἱ. Μονὴ Εἰσοδίων Θεοτόκου Μυρτιᾶς-Ἀγρινίου. Μὲ εὐλογία τοῦ ἐπιχώριου ἐπισκοποῦ π. Κοσμᾶ, προέστη καὶ μίλησε ὁ Ἱεροκηρυξ ἀρχιμ. Δανιὴλ Ἀεράκης. Δημοσιεύουμε τὴν ὁμιλία του παρακάτω.
Γιατί δέν ἐκκλησιάζονται οἱ νέοι;
 
 

«
Οἱ νέοι εἶναι ἀνήθικοι», «οἱ νέοι εἶναι γεμάτοι πάθη», «οἱ νέοι εἶναι ἀνυπάκουοι», «οἱ νέοι δέν ἔχουν φόβο Θεοῦ…» Ἔχω ἀκούσει πολλές φορές αὐτές τίς ἠθικιστικές διαπιστώσεις. Ἡ ἐρώτησή μου εἶναι: εἶχαν οἱ νέοι τίς ἀπαραίτητες συνθῆκες γιά νά ἐννοήσουν τή Χριστιανική ζωή ἤ ὄχι; Θά ρωτήσει κάποιος: «Τί, οἱ νέοι εἶναι προορισμένοι νά χαθοῦν;»

Φωτογραφικό υλικό από την Λειψανοθήκη της Τιμίας Ζώνης της Ι. Μ. Μ. Βατοπαιδίου

 
 
21nov_8905

Κατάθεση Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου

 
               
AgiaZoni03
 
 
Εορτάζει στις 31 Αυγούστου εκάστου έτους.

Χρυσήν κορωνίδ’ οία, σεμνή Παρθένε,
Τῷ του χρόνου τίθημι σὴν Ζώνην τέλει.
Θέντο σορῷ Ζώνην πρώτῃ Πανάγνου Τριακοστῇ.
 
Η ανακομιδή της τίμιας Ζώνης της Θεοτόκου, άλλοι λένε ότι έγινε από το βασιλιά Αρκάδιο και άλλοι από το γιο του Θεοδόσιο τον Β’. Η μεταφορά έγινε από την Ιερουσαλήμ στην Κωνσταντινούπολη και την τοποθέτησαν σε μια χρυσή θήκη, που ονομάσθηκε αγία Σωρός. Όταν πέρασαν 410 χρόνια, ο βασιλιάς Λέων ο Σοφός άνοιξε την αγία αυτή Σωρό για τη βασίλισσα σύζυγο του Ζωή, που την διακατείχε πνεύμα ακάθαρτο.

Η ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΗ

(Βασικά Μαθήματα Πολιτικής Αγωγής από δικούς μας Δασκάλους)

Φώτης Μιχαήλ

 

Ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος, στο βιβλίο του ''Πολιτικόν θέατρον'', γράφει: ''Οι πολίτες μιμούνται τους άρχοντές τους. Γι' αυτό και εκείνοι πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ, ώστε να μην τους φθείρουν με το κακό τους παράδειγμα''.(1)

Είναι αλήθεια ότι η ζωή των αρχόντων ( δημάρχων, περιφερειαρχών, υπουργών κ.ο.κ.), δύσκολα μπορεί να μείνει κρυφή.

Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014

Δέν εἶναι τόσο ἀπό ἁγίους Γεροντάδες πού ἔχουμε ἀνάγκη, ὅσο ἀπό ἁγία ὑπακοή
 
 

 
Ὡς πρός τήν ἐκλογή Πνευματικου ἄς παραθέσουμε πρῶτα τήν ἄποψη τοῦ π. Ἐπιφανίου: 

«Γνωστός θεολόγος, τοῦ εἶπε μιά φορά ὅτι δυσκολευόταν νά βρῆ κατάλληλο Γέροντα. 

Η Αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου

 
 
 
Η Αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου
Η Αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου
Εορτάζει στις 29 Αυγούστου εκάστου έτους.

Τέμνει κεφαλὴν χεὶρ μιαιφόνος ξίφει,
Τοῦ χεῖρα θέντος εἰς κεφαλὴν Κυρίου.
Εἰκάδι ἀμφ’ ἐνάτῃ Προδρόμου τάμεν αὐχένα χαλκός.
«Οὐκ ἐξεστὶ σοὶ ἔχειν, τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου». Δεν σου επιτρέπεται από το νόμο του Θεού να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου, ο όποιος ζει ακόμα. Λόγια του Τιμίου Προδρόμου, που αποτελούσαν μαχαιριές στις διεφθαρμένες συνειδήσεις του βασιλιά Ηρώδη Αντίπα και της παράνομης συζύγου του Ηρωδιάδος, που ήταν, γυναίκα του αδελφού του Φιλίππου. Ο Ηρώδης, μη ανεχόμενος τους ελέγχους του Προδρόμου, τον φυλάκισε. Σε κάποια γιορτή όμως των γενεθλίων του, ο Ηρώδης υποσχέθηκε με όρκο να δώσει στην κόρη της Ηρωδιάδος ότι ζητήσει, διότι του άρεσε πολύ ο χορός της. Τότε η αιμοβόρος Ηρωδιάς είπε στην κόρη της να ζητήσει στο πιάτο το κεφάλι του Ιωάννη. Πράγμα που τελικά έγινε. Έτσι, ο ένδοξος Πρόδρομος του Σωτήρα θα παραμένει στους αιώνες υπόδειγμα σε όλους όσους θέλουν να υπηρετούν την αλήθεια και να αγωνίζονται κατά της διαφθοράς, ανεξάρτητα από κινδύνους και θυσίες. Και να τι λένε οι 24 πρεσβύτεροι της Αποκάλυψης στο Θεό για τους διεφθαρμένους: «ἦλθεν… ὁ καιρὸς τῶν ἐθνῶν κριθήναι… καὶ διαφθείραι τοὺς διαφθείροντας τὴν γῆν». Ήλθε, δηλαδή, ο καιρός της ανάστασης των νεκρών για να κριθεί ο κόσμος και να καταστρέψεις (Θεέ μου) εκείνους, που με τη διεφθαρμένη ζωή τους διαφθείρουν και καταστρέφουν τη γη.

Ἀπολυτίκιον (Κατέβασμα)
Ἦχος β’.
Μνήμη δικαίου μετ᾽ ἐγκωμίων· σοὶ δὲ ἀρκέσει ἡ μαρτυρία τοῦ Κυρίου Πρόδρομε· ἀνεδείχθης γὰρ ὄντως καὶ Προφητῶν σεβασμιώτερος, ὅτι καὶ ἐν ῥείθροις βαπτίσαι κατηξιώθης τὸν κηρυττόμενον· ὅθεν τῆς ἀληθείας ὑπεραθλήσας, χαίρων εὐηγγελίσω καὶ τοῖς ἐν ᾅδῃ, Θεὸν φανερωθέντα ἐν σαρκί, τὸν αἴροντα τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, καὶ παρέχοντα ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.
Ἕτερον Ἀπολυτίκιον

 Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Ὡς πάντων ὑπέρτερος, τῶν Προφητῶν ἀληθῶς, αὐτόπτης καὶ Πρόδρομος, τῆς παρουσίας Χριστοῦ, Προφῆτα γεγένησαι, ὅθεν καὶ παρ’ Ἡρῴδου, ἐκτμηθεῖς σου τὴν Κάραν, ἔδραμες τοὶς ἐν Ἅδῃ, προκηρύξαι τὸ λύτρον διὸ σὲ Ἰωάννη Βαπτιστά, ποθῶ γεραίρομεν.

Κοντάκιον
Ἦχος πλ. α’.
Ἡ τοῦ Προδρόμου ἔνδοξος ἀπoτομή, οἰκονομία γέγονέ τις θεϊκή, ἵνα καὶ τοῖς ἐν ᾅδη τοῦ Σωτῆρος κηρύξῃ τὴν ἔλευσιν. Θρηνείτω οὖν Ἡρωδιάς, ἄνομον φόνον αἰτήσασα, οὐ νόμον γὰρ τὸν τοῦ Θεοῦ, οὐ ζῶντα αἰώνα ἠγάπησεν, ἀλλ᾽ ἐπίπλαστον πρόσκαιρον.

Έχουμε την τάση να πιστεύουμε αυτούς που δεν γνωρίζουμε

 
 
10704176-md

Έχουμε την τάση να πιστεύουμε αυτούς που δεν γνωρίζουμε, γιατί δεν μας έχουν ποτέ εξαπατήσει…… (Σ. Τζόνσον)


Πηγή: agiazoni.gr

Μεγάλη δύναμη έχει το πετραχήλι- Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης

 
 
Φωτο:churchofcyprus.org.cy
Φωτο:churchofcyprus.org.cy

Στον καιρό της Τουρκοκρατίας γύριζαν πολλοί παπάδες, αλλά ένας παπάς γύριζε και μάζευε ονόματα και τα μνημόνευε στη Λειτουργία.
Και είπε ο καϊμακάμης, ο Τούρκος αστυνομικός: «Βρε, αυτός εγείρει τον κόσμο σε επανάσταση».
Τον πιάνει και τον βάζει μέσα. Και στον ύπνο του φανερώνονται όλοι αυτοί που μνημόνευε και λένε: «Άκουσε, ή βγάζεις τον παπά έξω, διότι αυτός μας μνημονεύει και μας παρηγορεί, ή θα σου πάρουμε το πρώτο παιδί».

Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014

Εκοιμήθη ο θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος 
Γράφει ὁ ἱεροκήρυξ
ἀρχιμ. Δανιήλ Γ Αεράκης 
 
 
Ὁ θεολόγος καί σπουδαίος ἑρμηνευτῆς τῶν Γραφῶν Νικόλαος Σωτηρόπουλος εκοιμήθη ἐν Κυρίῳ τίς -πρωινές ὧρες τῆς 28ης Αὐγούστου.
Θεωρεῖται πρύτανις τῶν θεολόγων. Καί εἶναι. Οὐδείς ἄλλος ἀγάπησε τόν Θεό Λόγο καί τό θείο λόγο τοῦ Θεοῦ λόγου, ὅσο ὁ μεταστᾶς. Ἐξέδωσε τέσσερις ὀγκώδεις τόμους μέ «Ἑρμηνεία δύσκολων χωρίων τῆς Γραφῆς». Μετέφρασε ὁλόκληρη τήν Καινή Διαθήκη. Ὑπομνημάτισε τό κατά Ματθαῖον, τό κατά Ἰωάννην καί τίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων.
Πρώτα τον άνδρα και μετά τα παιδιά
             
 
         
 
 
Πηγή:    eisdoxantheou-gk.blogspot.gr
                   
Πρώτα τον άνδρα και μετά τα παιδιά
 
Βασικός σκοπός του γάμου είναι η απόκτηση παιδιών, σύμφωνα με την εντολή του Θεού «αύξάνεσθε και πληθύνεσθε».
Τα παιδιά, καρπός της αγάπης και της συζυγικής ενώσεως των γονέων τους, είναι η χαρά της οικογενείας, η ψυχική ευχαρίστηση του ζεύγους που τα αποκτά.
Μεγάλη ευλογία του Θεού η παρουσία των παιδιών μέσα στο σπίτι. Και πάρα πολλές φορές η απόκτηση των παιδιών συνδέει το ανδρόγυνο πιο πολύ μεταξύ του και το βοηθά ώστε να ξεπερνά ευκολότερα εμπόδια και δυσκολίες του συζυγικού βίου. Τα καμαρώνει ο πατέρας, τους προσφέρει τη στοργή της η μητέρα και με την παρουσία τους ομορφαίνουν το σπίτι. Δίνουν μεγαλύτερη ζεστασιά, θερμαίνουν την ατμόσφαιρα του σπιτιού.
Το αγόρι που δεν εκτιμούσε τον πατέρα του μέχρι που…το-αγόρι-που-δεν-εκτιμούσε-τον-πατέρα-του Ένα άκρως συγκινητικό βίντεο από τη Viddsee, μια ασιατική εταιρεία που δημιουργεί ταινίες μικρού μήκους με κοινωνικά μηνύματα. Στο βίντεο που θα παρακολουθήσετε ο γιος αισθάνεται αδιαφορία για τον πατέρα του και τον έχει σαν παράδειγμα προς αποφυγή.
 
 
Κάθε μέρα ν’ αμαρτάνεις και κάθε μέρα να μετανιώνεις, τούτο δεν μπορείς να το πάρεις για πρόοδο, αλλά σαν ποδοβολητό στο ίδιο μέρος του βαδίσματος μπροστά. Έως ότου η μετάνοια να υπερέχει και η αμαρτία να μειωθεί, οι μέρες μας θα είναι γεμάτες με το χτίσιμο και γκρέμισμα ενός  και του ίδιου πύργου.
Πρέπει, λοιπόν, να μεριμνήσεις, ώστε μία μέρα να μπορέσεις να δείξεις κάτι από το χθεσινό χτίσιμο αγκρέμιστο.
Τούτη θα είναι η πρώτη μέρα της ζωής σου.

Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

Η Όλγα

 
 
Φωτο:nefthalim.blogspot.com
Φωτο:nefthalim.blogspot.com
 
Είχε ο Γέροντας ένα πνευματικό παιδί πού λεγόταν Όλγα. Αυτή καταγόταν από μία αριστοκρατική οικογένεια. Ο πατέρας της ήταν στρατηγός του ρωσικού τσαρικού στρατού, πολύ γνωστός εκείνη την εποχή. Είχε λάβει μέρος στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ιαπωνίας. Η μητέρα της πέθανε όταν η Όλγα ήταν πολύ μικρή και ο πατέρας της παντρεύτηκε δεύτερη φορά. Η δεύτερη γυναίκα του ήταν πολύ καλός άνθρωπος και αγαπούσε πολύ την Όλγα. Αργότερα η Όλγα έλεγε ότι η μητριά της ήταν πολύ καλή. Ο πατέρας της Όλγας ήταν άνθρωπος πολύ πιστός. Μια φορά στην εκκλησία έφερε την Όλγα κοντά στην εικόνα της Παναγίας του Καζάν και της είπε·

Ο Γερο-Παχώμιος και τα φίδια

 
 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΙΒΗΡΩΝ


Στη Σκήτη της Ιεράς Μονής Ιβήρων, λίγο πιο πάνω από την Καλύβη της συνοδείας των Μαρκιανών, είναι οι «Άγιοι Απόστολοι», όπου μένουν τώρα δύο Πατέρες, που είναι κα κατά σάρκα αδέρφια, ήταν και ο Γέρο – Παχώμιος., στον οποίο έβλεπε κανείς ολοφάνερα την αγιότητα ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του. Το Γεροντάκι αυτό ήταν πολύ απλό και τελείως αγράμματο αλλά πολύ χαριτωμένο.

Αληθινή ιστορία, Ιερομόναχος Ιγνάτιος

 
 
1103142253224381
 
Μερικοί ρωτούν πως αρχίζει η Ιεραποστολή σε ένα χωριό ή σε μια πόλη. Αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι η Ιεραποστολή δεν είναι υπόθεση ανθρώπινη, αλλά έργο της θείας Χάριτος. Το Άγιο Πνεύμα φωτίζει και τους Ιεραποστόλους και τους καλοπροαίρετους ανθρώπους που αναζητούν τις ανώτερες και αληθινές αξίες, ώστε να συντελεσθεί το σχέδιο του Θεού για την σωτηρία των ψυχών. Δεν αρκεί όμως μόνο η Χάρις του Θεού και η καλή προαίρεση των ανθρώπων.

Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2014

Τὸ δρᾶμα τῆς Ἑλλάδας μας...Του Κωνσταντίνου Γανωτή
 
Τὴν ὥρα ποὺ ὁ Τιτανικὸς βυθιζόταν στὸν Ἀτλαντικό, ἡ μπάντα τοῦ πλοίου ἔπαιζε βαλσάκια τοῦ Στράους στὸ μεγάλο κατάστρωμα! Ὅσο κωμικοτραγικὸ κι ἂν μᾶς φαίνεται αὐτό, δὲν εἶναι παρὰ ἕνα πολὺ πολὺ μικρὸ σύμβολο τοῦ δημογραφικοῦ τραγικοῦ (πλέον) δράματος τῆς Ἑλλάδας.

Ἀπ’ τὸ Δελτίο “Σύνδεσμος τῆς Ἑνώσεως Πολυτέκνων Ἀθηνῶν” πληροφορούμαστε ὅτι οἱ γεννήσεις στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὸ 2011 ἕως τὸ 2012 μειώθηκαν κατὰ 6.407 βρέφη. Ἂν ὁ ῥυθμὸς μείωσης παραμείνει ὁ ἴδιος (πρᾶγμα ἀπίθανο, γιατὶ ἔχουμε ἤδη ῥαγδαία ἐπιδείνωση) σὲ 15 χρόνια ἀπὸ σήμερα δὲν θὰ γεννιέται (θεωρητικά τοὐλάχιστον) οὔτε ἕνα παιδὶ στὴν Ἑλλάδα! Τὸ 2012 γεννήθηκαν 100.371 παιδάκια. Μὲ τὴ μείωση τῶν γεννήσεων, ποὺ παρατηρεῖται, χωρὶς ἐπιδείνωση τοῦ φαινομένου σὲ 15 περίπου χρόνια τὸ κατάστημα Ἑλλὰς βάζει λουκέτο!
 
 
Σ’ αυτόν τον κόσμο είμαστε σαν εμπόρευμα βγαλμένο στο παζάρι.
Οι μεν έμποροι σηκώνουν την τιμή μας έως τον ουρανό, οι δεν την ρίχνουν έως το μηδέν.
Ο έπαινος ή η επίπληξη που μας έρχεται από τους ανθρώπους, πάντα μας χωρίζει την ψυχή μας στα δύο, με το ένα μισό της ψυχής χαιρόμαστε για τον έπαινο, ενώ με το άλλο θλιβόμαστε. Με το ένα μισό της ψυχής θλιβόμαστε για την επίπληξη, ενώ για το άλλο μισό χαιρόμαστε. Και αυτό συμβαίνει γιατί αισθανόμαστε στα βάθη της ίδιας μας της γνώσης, ότι ούτε από μόνος του ο έπαινος ούτε από μόνη της η επίπληξη δεν τα είπε όλα για τον εαυτό μας.
Να είσαι προσεκτικός προς ακραίους επαίνους και ακραίες επιπλήξεις, και να θεωρείς ότι είσαι από τους πρώτους μικρότερος και από τους δεύτερους μεγαλύτερος. Ώστε να μην πετάξεις χωρίς φτερά και για να μην καταστραφείς χωρίς ελπίδα.

Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

Άγιε Φανούρη, φανέρωσε το μου και εγώ στην χάρη σου θα φτιάξω Φανουρόπιτα…

 
 
 
 Άγιος Φανούριος ο Νεοφανής, ο Μεγαλομάρτυρας - Λυδία Γουριώτη© (lydiagourioti-iconography.blogspot.com)

Άγιος Φανούριος ο Νεοφανής, ο Μεγαλομάρτυρας – Λυδία Γουριώτη© (lydiagourioti-iconography.blogspot.com)
27 Αυγούστου τιμούμε την μνήμη του Αγίου Φανουρίου και προσφέρουμε Φανουρόπιτα.
Δυστυχώς για τη ζωή του Αγίου Φανουρίου, δεν σώζονται γραπτές αναφορές. Όλα όσα γνωρίζουμε είναι υποθέσεις που πηγάζουν από μια εικόνα του που βρέθηκε τον 14ο με 15ο αιώνα μ.Χ., στο νησί της Ρόδου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών αναστύλωσης των τειχών της πόλης, βρέθηκε στο νότιο τμήμα του φρουρίου, ανάμεσα στα χαλάσματα, ένας μισογκρεμισμένος ναός γεμάτος παλιές εικόνες. Οι περισσότερες εικόνες ήταν τόσο παλιές και τόσο φθαρμένες που δεν ξεχώριζαν οι μορφές των Αγίων πάνω τους. Μία όμως εικόνα ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Παρίστανε ένα νέο, ντυμένο στρατιωτικά και το όνομα που ήταν γραμμένο πάνω της ήταν Άγιος Φανούριος. Ο Άγιος, όπως είπαμε, απεικονίζονταν με ρωμαϊκή στρατιωτική ενδυμασία, κρατώντας στο αριστερό χέρι έναν σταυρό και στο δεξί μια λαμπάδα.

Πως γίνεται προσευχή με κομποσχοίνι

 
 
Φωτο:.pentapostagma.gr
Φωτο:.pentapostagma.gr
 
Οι εχθροί μας δαίμονες δεν κοιμούνται και εργάζονται ακατάπαυστα να μας ρίξουν στις αμαρτίες και εξαιτίας αυτών και των παθών μας στα βάθη της κόλασης. Με άλλο τρόπο δεν μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε παρά μόνο με την προσευχή. Η ανάγνωση πνευματικών βιβλίων είναι καλή και ωφέλιμη η ανάγνωση η παρακολούθηση των ακολουθιών της Εκκλησίας μας βοηθούν όσους έχουν τη δυνατότητα να τα κάνουν.

Που είσαι, πάτερ Αυγουστίνε;

 
 
fpak«Υποφέρει και πάσχει ο λαός μας. Απ’ όλα τα σημεία της χώρας έρχονται τα μηνύματα της συμφοράς. Εδώ ένα εργοστάσιον ασπλάγχνως κλείει και πετά εις τους δρόμους εκατοντάδας εργατών. Εκεί… ένα μικρόν κατάστημα βιοπαλαιστού κλείει και κρεμά απ’ έξω από την πόρταν πινακίδα με την επιγραφήν: ‘‘Κλειστόν λόγω εφορίας’’. Δεν έχει να πληρώνη φόρους ο πτωχός, ενώ η φοροδιαφυγή των μεγάλων έχει λάβει τεραστίας διαστάσεις. Ιδρύματα κοινωφελή κινδυνεύουν να κλείσουν… Χιλιάδες άνεργοι νέοι…».
ΗΠΑ: Ομολογία σοκ από 19χρονη -Θυσίασαν στο Σατανά 22 ανθρώπους! (ΦΩΤΟ)
 
 
 
 
Πηγή:   defencenet.gr
 
                   
ΗΠΑ: Ομολογία σοκ από 19χρονη -Θυσίασαν στο Σατανά 22 ανθρώπους! (ΦΩΤΟ)
 
Σε μία συγκλονιστική ομολογία κατέληξε η δίκη μίας 19χρονης και του 22χρονου συζύγου της για μία δολοφονία τον περασμένο Νοέμβριο.

Όπως ομολόγησε η 19χρονη, τα τελευταία 6 χρόνια, μέσω αγγελιών όπου προσέφερε τον εαυτό της για "συντροφιά" σε κυρίους, ψάρευε θύματα, τα...
οποία σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, είναι "λιγότερα από 100", ενώ όπως ανέφερε κυνικά κατά τη διάρκεια της δίκης της, "θα μπορούσαν να είναι πολύ περισσότερα τα θύματα, αλλά δεν εμφανίστηκαν στο ραντεβού που είχαμε".

Τρίτη, 26 Αυγούστου 2014

Κάτω τα χέρια από την ελληνική σημαία!        
 
 
                        Αναστάτωση επικρατεί το τελευταίο διάστημα στον δημόσιο διάλογο καθώς διακινείται η πληροφορία περί μεθοδευμένης προσπάθειας ξένων κέντρων να αλλάξουν την ελληνική σημαία και πιο συγκεκριμένα να καταργήσουν το σύμβολο της πίστεως, τον σταυρό που υπάρχει σε όλες τις ελληνικές σημαίες.Αν και επίσημα δεν υπάρχει κάποια σχετική οδηγία ή απόφαση, ωστόσο στο διαδίκτυο έχουν φουντώσει οι φήμες ότι το «Διευθυντήριο» των Βρυξελλών πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση τις ελληνικές κυβερνήσεις εδώ και πολλά χρόνια.
Όλες οι θλίψεις σε τούτη τη ζωή είναι γιατρειές πνευματικές
          
 
Πηγή:  pentapostagma.gr    
 
                
Όλες οι θλίψεις σε τούτη τη ζωή είναι γιατρειές πνευματικές
 
Ποια είναι η αιτία που οι δίκαιοι έχουν θλίψεις σ' αυτόν τον κόσμο και οι αμαρτωλοί άνεση;

«Μή παραζήλου ἐν πονηρευομένοις, μή δέ ζήλου τούς ποιοῦντας τήν ἀνομίαν, ὅτι ὡσεί χόρτος ταχύ ἀοξηρανθήσονται», λέει ο προφήτης Δαβίδ. Πολλές αδικίες και ανομίες γίνονται σήμερα στον κόσμο. Και αυτοί που τις πράττουν φαίνονται να έχουν ευτυχία και μακαριότητα. Αντίθετα, οι ευλαβείς και ενάρετοι φαίνονται να έχουν διάφορες θλίψεις και βάσανα.
Αλβανοί προσπάθησαν να κάψουν την Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου και το Μνημείο Ελλήνων Πεσόντων του ’40 στην Κορυτσά (ΦΩΤΟ)
         
 
 
Πηγή:   hellasforce.com
 
                   
Αλβανοί προσπάθησαν να κάψουν την Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου και το Μνημείο Ελλήνων Πεσόντων του ’40 στην Κορυτσά (ΦΩΤΟ)
 
Ο εμπρησμός αυτός είναι ξεκάθαρη απειλή και εκφοβισμός προς όλους τους ορθοδόξους και τους Έλληνες ειδικά στην Μπομποστίτσα και την Κορυτσά.
Όπως ενημερωθήκαμε από τον μόνο μάρτυρα τον φύλακα και συντηρητή της Μονής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Μπομποστίτσα, αλλά και είδαμε με τα μάτια μας και αποθανατίσαμε με το φακό μας στις 21 – 08/2014 άγνωστα άτομα προσπάθησαν με εμπρησμό να κάψουν την Μονή αυτή.
Γιατί θυμιάζουν οι μοναχοί στις ακολουθίες;
 
 
 
Πηγή:   pemptousia.gr
                   
Γιατί θυμιάζουν οι μοναχοί στις ακολουθίες;
 
 
Στην ακολουθία του Όρθρου ψάλεται ο Πολυέλαιος «Δούλοι Κύριον» έρρυθμα για να ταιριάζει η ψαλμωδία με την κίνηση του κατζίου,του θυμιατού με το οποίο θυμιάζουν οι μοναχοί που έχουν το διακόνημα του εκκλησιαστικού.
 
Το κατζίο είναι φορητό και χρησιμοποιείται στις λατρευτικές συνάξεις εντός του ναού όταν ψάλλονται ύμνοι από την Παλαιά Διαθήκη ή αναγινώσκονται οι Μεγάλες Ώρες. 

Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2014

Όταν δεις τι ζωγραφίζει αυτό το παιδί, θα δακρύσεις! (βίντεο)
όταν-δεις-τι-ζωγραφίζει-αυτό-το-παιδί-θα-δακρύσεις-βίντεο


 Η ταινία μικρού μήκους «CHALK», βασίζεται σε πραγματικό περιστατικό που συνέβη στο Ιράκ κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ένα βίντεο που θα σε συγκινήσει.

Σε ένα σχολείο, κάπου στην, ένα αγόρι παίρνει μερικές κιμωλίες και βγαίνει στο προαύλιο.
Αρχίζει να ζωγραφίζει στο πάτωμα μπροστά στους έκπληκτους συμμαθητές και τον δάσκαλό του.
Όσο συνεχίζει να ζωγραφίζει, η έκπληξη του δασκάλου μεγαλώνει, μέχρι που στο τέλος αποκαλύπτεται η ζωγραφιά σε όλο της το μεγαλείο.
Ένας μικρός μαθητής, ένα μεγάλο μήνυμα προς όλους…
 
 
— Από ποιά ηλικία, Γέροντα, τα παιδιά επηρεάζονται από το περιβάλλον;

— Τα παιδιά από την κούνια ακόμη αντιγράφουν τους γονείς.

Ξεσηκώνουν ό,τι βλέπουν να κάνουν οι μεγάλοι και τα γράφουν όλα στην άδεια κασέτα τους.

Γι’ αυτό οι γονείς πρέπει να αγωνισθούν να κόψουν τα πάθη τους.

Γέροντος Παϊσίου «Χαριτωμένες Διδαχές, με παραβολές και παραδείγματα», εκδόσεις «Βρυέννιος», Θεσσαλονίκη 2003

ΠΗΓΗ
Ιερός πόλεμος! «Υπό διωγμό και η Αγία Γραφή»
 
 
 
Πηγή:  εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 
                   
Ιερός πόλεμος! «Υπό διωγμό και η Αγία Γραφή»
Του Δημήτρη Ριζούλη
Φουντώνει όλο και περισσότερο το κύμα των αντιδράσεων εντός της Εκκλησίας για τον αντιρατσιστικό νόμο, δημιουργώντας πλέον κλίμα «ιερού πολέμου» που μπορεί να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις απ’ ό,τι αρχικά είχε φανεί.
Μετά τις «πύρινες» επιστολές τεσσάρων μητροπολιτών προς τον Αντώνη Σαμαρά, που με σκληρά λόγια καταφέρονταν κατά του περιεχομένου του σχεδίου νόμου, ο μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος και ο μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κ. Ανδρέας έδωσαν χθες συνέχεια στο θέμα με νέες βαριές εκφράσεις κατά της κυβέρνησης και σαφέστατες αιχμές για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει το θέμα στις πολιτικές ισορροπίες της χώρας.

Η θεραπεία της ιατρού

           

 
Φωτο:chitalnya.ru
Φωτο:chitalnya.ru

Μια γυναίκα γιατρός πού ήταν άνθρωπος πιστός συνελήφθη και στάλθηκε στην εξορία γιατί δεχόταν τους ασθενείς χωρίς να έχει άδεια των κρατικών αρχών. Όταν γύρισε από την εξορία δεν ήθελε να ασχολείται πια με την Ιατρική γιατί φοβόταν μήπως την εξορίσουν ξανά. Αλά μόλις έπαψε να δέχεται τους αρρώστους η ίδια τυφλώθηκε. Στη συνέχεια παραθέτουμε την ιστορία πού την διηγείται η ίδια:

Κυριακή, 24 Αυγούστου 2014

 
 
Νικήθηκα;
Τούτο μονάχα ξέρω ότι είμαι γεμάτος πληγές, αλλά στέκομαι ακόμα όρθιος ατενίζοντας το αύριο... περιμένοντας την αυγή της γαλήνης.
Νικήθηκα;
Δεν ξέρω.
Τούτο μονάχα ξέρω ότι η μάχη δεν τελείωσε, ότι το τέλος δεν έχει έρθει ακόμη.
Νικήθηκα;
Δεν ξέρω.
Αυτό που γνωρίζω είναι ότι ο Θεός μου είναι Εύσπλαχνος, Φιλάνθρωπος, Αγάπη...σε Αυτόν ελπίζω, σε Αυτόν αφήνομαι, σε Αυτόν μόνο θα παραδοθώ.
Εάν νικήθηκα για λίγο, εάν λαβώθηκα από τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες, εάν κείτομαι τώρα μέσα στον πόνο της προσμονής, εάν εκλιπαρώ για έλεος... αυτό δεν σημαίνει ότι έχασα, αυτό δεν σημαίνει ότι κερδίζω , αυτό δεν σημαίνει ότι τελείωσα.
Η ηλικιωμένη που ράβει φουστάνια για φτωχά παιδιά [εικόνες]

 
Η ηλικιωμένη που ράβει φουστάνια για φτωχά παιδιά [εικόνες]
facebook share
Λένε πώς οι άνθρωποι που έχουν στόχους στη ζωή τους ζούνε πολλά χρόνια: Το χρυσό παράδειγμα είναι η 99χρονη Λίλιαν Γουέμπερ από την Αϊόβα, η οποία περνάει τα τελευταία χρόνια ράβοντας ένα φόρεμα κάθε μέρα το οποίο χαρίζει, μέσω φιλανθρωπικής οργάνωσης, σε παιδάκια της Αφρικής.

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός

 
 
 
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Εορτάζει στις 24 Αυγούστου εκάστου έτους.
Εύκοσμος ώφθης κόσμος, ω Κοσμά μάκαρ,
Κόσμον λόγοις σοις αίμασι τ᾽ αγλαΐσας.
Βιογραφία
Ο Άγιος Κοσμάς υπήρξε φωτοφόρος απόστολος του Ευαγγελίου, στα μαύρα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς. Η Εκκλησία του Χριστού, για να τιμήσει τον αγώνα και την προσφορά του, τον ονόμασε Ισαπόστολο.
Ανώνυμος ασκητής αποκαλύπτει δι’ ονείρου τα λείψανά του
 
 
 
 
Πηγή:   pemptousia.gr
 
                   
Ανώνυμος ασκητής αποκαλύπτει δι’ ονείρου τα λείψανά του
Δύο σεβαστοί Γέροντες Λαυριώτες την Τρίτη της Διακαινησίμου περί το έτος 1982, μετά την Λιτανεία και τον Αγιασμό που γίνεται στον αρσανά της Μεγίστης Λαύρας, πήραν το καραβάκι της Ιερισσού και απεβιβάσθησαν στον Αρσανά της Μονής Χιλανδαρίου, και κατόπιν με τρακτέρ που έστειλεν η Μονή μετεφέρθησαν σ’ αυτήν για προσκυνηματικούς λόγους, όπου και διανυκτέρευσαν.
Ο μακαριστός σήμερα Ηγούμενος και τότε Ιερομόναχος Παΐσιος, κατά πολύ ενάρετος και αγωνιστής, τους φιλοξένησε φιλοφρόνως με πολλή αγάπη.