Επισκέπτες του χώρου μας

Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017


Ἡ ἄνοδος τοῦ ἀνθρωπου


Τοῦ π. Δημητρίου Μπόκου 
Χί­λια χρό­νια πρὸ Χρι­στοῦ ὁ βα­σι­λιὰς Δαυ­ῒδ καὶ ὀ­χτα­κό­σια ὁ προ­φή­της Ἡ­σα­ΐ­ας, μὲ τὴν ἔλ­λαμ­ψη τοῦ Ἁ­γί­ου Πνεύ­μα­τος προ­φη­τεύ­ουν τὸ συγ­κλο­νι­στι­κὸ γε­γο­νός, ποὺ ἡ ἐκ­κλη­σι­α­στι­κή μας πα­ρά­δο­ση ταυ­τί­ζει μὲ τὴν Ἀ­νά­λη­ψη τοῦ Κυ­ρί­ου. Βλέ­πουν τὸν Μεσ­σί­α-Χρι­στὸ μὲ τὴ μορ­φὴ ἰ­σχυ­ροῦ πο­λε­μι­στῆ, νὰ ἐ­πι­στρέ­φει μὲ γρή­γο­ρο καὶ στι­βα­ρὸ βά­δι­σμα - ἔν­δο­ξος νι­κη­τὴς - ἀ­πὸ τὸ πε­δί­ο τῆς μά­χης, ντυ­μέ­νος μὲ κόκ­κι­νη πο­λε­μι­κὴ στο­λή. Ἔρ­χε­ται ἀ­πὸ τὴν Ἐ­δώμ, τὴν Ἰ­δου­μαί­α (συμ­βο­λι­κὸ τό­πο τῶν ἐ­χθρῶν τοῦ λα­οῦ τοῦ Θε­οῦ) καὶ εἰδικώ­τε­ρα ἀ­πὸ τὴν πρω­τεύ­ου­σά της, τὴ Βο­σόρ. 
Ἡ ἐ­πι­στρο­φὴ τοῦ νι­κη­τῆ Χρι­στοῦ στὸν τό­πο του, τὸν οὐ­ρα­νό, με­τὰ τὴ συν­τρι­βὴ τῶν ἐ­χθρῶν του, πε­ρι­γρά­φε­ται πλη­θω­ρι­κὰ στὴν ὑ­μνο­λο­γί­α τῆς ἑ­ορ­τῆς. Οἱ οὐ­ρά­νιοι ἄγ­γε­λοι ἐκ­πλήτ­τον­ται σὲ ὑ­πέρ­τα­το βαθ­μὸ βλέ­πον­τας ἄν­θρω­πο νὰ ἀ­νε­βαί­νει πά­νω ἀ­πὸ αὐ­τοὺς καὶ δι­ε­ρω­τῶν­ται μὲ τὰ λό­για τῶν προ­φη­τῶν: «Ποι­ὸς εἶ­ναι αὐ­τὸς ποὺ ἔρ­χε­ται ἀ­πὸ τὴν Ἐ­δώμ; “Τίς ἐ­στιν οὗ­τος ὁ ὡ­ραῖ­ος ἀ­νήρ;” Καὶ δὲν εἶ­ναι ἄν­θρω­πος μό­νο, ἀλ­λὰ Θε­ὸς καὶ ἄν­θρω­πος». Τὴν ἀ­πάν­τη­ση ἀ­να­λαμ­βά­νει νὰ δώ­σει ὁ ἴ­διος ὁ Χρι­στός: «Ἐ­γὼ εἶ­μαι ἐ­κεῖ­νος, ποὺ ὁ­μι­λῶ γιὰ δι­και­ο­σύ­νη καὶ ἔ­χω τὴ δύ­να­μη νὰ φέ­ρω τὴ σω­τη­ρί­α». 
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΙΤΑΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ "ΔΗΜΟΣΙΑΝΑΣ"
ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ


"ΖΗΣΑΜΕ" ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ.


Όπως τότε, πριν από 500 και πλέον έτη, που η Δέσποινα Παναγία, η " ΔΗΜΟΣΙΑΝΑ" μας, ευεργέτησε τους κατοίκους ξεδιψώντας την διψασμένη, από την ανομβρία, γη του Δήμου Ποταμογειτόνων, μετά από θερμές ικεσίες και παρακλήσεις προς την Μητέρα του Κυρίου μας, έτσι και φέτος κατά την μεταφορά του Εικονίσματος με προορισμό το Τεμπλόνι, "άνοιξαν" οι ουρανοί. Το γεγονός μας ανάγκασε να μεταφέρουμε την Ιερά Εικόνα με ιδιωτικό αυτοκίνητο. Έστω και με αυτόν τον τρόπο οι Ποταμίτες υλοποίησαν το τάμα των προγόνων τους προς την Παρθένο.

(οι περισσότερες φωτο είναι δανεισμένες από τον καλλιτέχνη φωτογράφο Νίκο Γιοχάλα).

Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

Η Γενοκτονία των Ποντίων

 
Ένα εκλεκτό τμήμα του Ελληνισμού ζούσε στα βόρεια της Μικράς Ασίας, στην περιοχή του Πόντου, μετά τη διάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η άλωση της Τραπεζούντας το 1461 από τους Οθωμανές δεν τους αλλοίωσε το φρόνημα και την ελληνική τους συνείδηση, παρότι ζούσαν αποκομμένοι από τον εθνικό κορμό.

Εὖγε στοὺς ἰατρούς: Οἱ ἀναισθησιολόγοι τῆς Σάμου ἀρνοῦνται τὶς ἐκτρώσεις γιὰ λόγους ἠθικῆς! Ἂς τοὺς μιμηθοῦμε!
Τὸ σύνολο τῶν ἀναισθησιολόγων τοῦ Νοσοκομείου Σάμου, μὲ ἀπόφασή τους ποὺ κοινοποιήθηκε ἐγγράφως στὴν διοίκηση τοῦ νοσοκομείου, ἀρνοῦνται νὰ χορηγοῦν ἀναισθησία σὲ περιπτώσεις διακοπῆς κυήσεως, ἐκτὸς ἂν συντρέχουν ἰατρικοὶ λόγοι κινδύνου τῆς ζωῆς ἢ τῆς ὑγείας τῆς ἐγκύου. 

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017


Τό ἐλεήμων γεροντάκιΤό 1990 δυό καλοί ἄνθρωποι μαζέψανε κάποιον γεροντάκο ἄστεγο, λιγδιασμένο καί ἔρημο καί μέ ἀσθενοφόρο τόνε μεταφέρουνε σέ ἕνα ἐκκλησιαστικό γηροκομεῖο τῆς Λάρισας.
Ἡ διεύθυνση τοῦ νοσοκομείου καί τό προσωπικό μέ αὐταπάρνηση καί ἀγάπη, σάν καλοί Σαμαρεῖτες, πλύνανε τόν παππού τοῦ βγάλανε σύνταξη προνοίας καί τόν γηροκομήσανε ὥσπου πέθανε ἐξομολογημένος, κοινωνημένος μέ ἱλαρό πρόσωπο. Εἶχε καί μιά κρυφή ἀρετή.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΛΙΤΑΝΕΙΑΣ
ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ "ΔΗΜΟΣΙΑΝΑΣ"

21η Μαΐου 2017 (Κυριακή του τυφλού)04:45 Θεία Λειτουργία εις Ιερό Ναό Αγίου Βαρβάρου.


06:00 Πανηγυρική κωδωνοκρουσία & εκκίνηση πομπής Ιεράς Εικόνος προς θέση "Ράνκιου".


06:30 Αφαίρεσις κορώνας Ι. Εικόνος & εκκίνησις προς ΤΕΜΠΛΟΝΙ με ενδιάμεσο σταθμό τον Ι. Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Κυράς Χρυσικού.


08:15 Άφιξις Ιεράς πομπής εις θέση "ΓΚΡΕΚΟΥ" , παράδοσις Ιεράς Εικόνος εις κατοίκους Τεμπλονίου & εκκίνησις προς Ιερόν Ναόν Υ. Θ. Σπαρμιωτίσσης.


09:30 Πανηγυρική Θεία Λειτουργία εις Ι. Ν. Υ. Θ. Σπαρμιωτίσσης μετά το πέρας της οποίας θα προσφερθεί καφές και πασχάλιο πρόγευμα.


15:00 Αναχώρησις Ιεράς Εικόνος από Τεμπλόνι με προορισμό τον Ποταμό.


19:00 ΕΝΑΡΞΙΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΛΑΜΠΡΑΣ ΛΙΤΑΝΕΥΣΕΩΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ "ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ - ΡΑΝΚΙΟΥ".


Ωράριον Λεωφορείου για τους μη δυναμένους ν΄ακολουθήσουν πεζή την πολύωρη Λιτάνευση:


07:30 π.μ. Αναχώρησις απο πλατεία Σαρόκου προς Ποταμό.
07:35 π.μ. Αναχώρησις ᾶπό "Ψυχραιμία" & "Ράνκιου για Τεμπλόνι
12:30 μ.μ. Αναχώρησις από Τεμπλόνι για Ποταμό και Κέρκυρα.