Επισκέπτες του χώρου μας

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

Ἡ κατάργηση τῶν μετρητῶν καὶ οἱ συνέπειές της! Ὀδεύοντας πρὸς τὸν ὁλοκληρωτικὸ ἔλεγχο!
Σᾶς ἀρέσει νὰ ξεγυμνώνεστε μπροστὰ στὸν τραπεζικό σας σύμβουλο; Ὄχι; Κι ὅμως, στὸ μέλλον θὰ στέκεστε ἐντελῶς γυμνοὶ ἀπέναντί του, καθὼς θὰ γνωρίζει καὶ τὴν παραμικρὴ πληρωμὴ ποὺ κάνετε. Τὸ ἴδιο καὶ τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν. Ὅπως καὶ οἱ χάκερ. Οἱ κυβερνήσεις καὶ οἱ τράπεζες σὲ ὅλο τὸν κόσμο ἔχουν βαλθεῖ νὰ καταργήσουν τὰ κέρματα καὶ τὰ χαρτονομίσματα, ἐπικαλούμενες τὴν καταπολέμηση τῆς τρομοκρατίας καὶ τῆς φοροδιαφυγῆς. Ὡστόσο, τὰ μετρητὰ ὄχι μόνο δὲν ἀπειλοῦν τὴν ἀσφάλεια καὶ τὴν ἐλευθερία μας, ἀλλὰ συμβάλλουν στὴ διασφάλισή τους.
Μᾶς ἐξασφαλίζουν τὰ τελευταῖα ψήγματα ἐλευθερίας καὶ ἰδιωτικότητας ποὺ μᾶς ἔχουν ἀπομείνει. Περιορίζουν τὴ στέρηση τῶν δικαιωμάτων μας, τὸν ἔλεγχο καὶ τὴν παρακολούθηση ἀπὸ τὸ κράτος καὶ τὶς μυστικές του ὑπηρεσίες, τὸν χρηματοπιστωτικὸ τομέα καὶ τοὺς συλλογεῖς προσωπικῶν δεδομένων ἀπὸ τὸν κλάδο τῆς πληροφορικῆς. Γιατί κάθε φορᾶ ποὺ πληρώνουμε τοῖς μετρητοῖς ἀποκλείουμε τοὺς σπιούνους ποὺ θέλουν νὰ....
ξέρουν τὰ πάντα γιὰ μᾶς. Τὰ μετρητὰ δὲν ἀφήνουν πίσω τους κανένα ἠλεκτρονικὸ ἴχνος. Καὶ ὅ,τι ἀφήνει ἠλεκτρονικὰ ἴχνη εἶναι πλέον –ἢ ἔστω θὰ εἶναι σὲ μερικὰ χρόνια– δημόσια προσβάσιμο.
Ὁ δημοσιογράφος Νόρμπερτ Χέρινγκ ἀναλύει διεξοδικὰ πῶς ἡ πολιτικὴ καὶ ὁ χρηματοπιστωτικὸς τομέας μετέρχονται κάθε μέσο γιὰ νὰ ἀποκτήσουν ἀπόλυτο ἔλεγχο ὅλων των πληροφοριῶν ποὺ ἀφοροῦν ἐμᾶς καὶ τὶς ζωές μας.
Μόνο τα μετρητὰ εἶναι ἀληθινά. Δὲν πρόκειται γιὰ κάποιο ἀπόφθεγμα τῶν νοσταλγῶν τοῦ παρελθόντος ποὺ ἀρνοῦνται νὰ προσαρμοστοῦν στὸν σύγχρονο κόσμο. Τὰ μετρητὰ εἶναι χειροπιαστὰ καὶ μετρήσιμα. Βοηθοῦν νὰ κρατᾶμε ὑπὸ ἔλεγχο τὰ ἔξοδά μας. Τὰ μετρητὰ εἶναι κανονικὸ χρῆμα, ὑποστηριζόμενο ἀπὸ τὸ κράτος. Ἀντίθετα, πίσω ἀπὸ τὸ λογιστικὸ χρῆμα τῶν τραπεζῶν κρύβεται μόνο μιὰ δέσμευση γιὰ μετρητά, μιὰ ὑπόσχεση σὲ περιόδους εὐνοϊκῆς οἰκονομικῆς συγκυρίας. Ἀπὸ τὴ χρηματοπιστωτικὴ κρίση, ἡ ὁποία ξέσπασε τὸ 2008, καὶ ἔπειτα ἔχουμε ἀρχίσει καὶ πάλι νὰ τὸ ἀντιλαμβανόμαστε.
Ἀπὸ τὰ μετρητὰ ἐπωφελούμαστε τόσο ὡς πολίτες ὅσο καὶ ὡς φορολογούμενοι. Διότι μὲ κάθε τραπεζογραμμάτιο καὶ κέρμα εὐρὼ ποὺ θέτουν σὲ κυκλοφορία οἱ κεντρικές μας τράπεζες αὐξάνονται τὰ κέρδη ποὺ αὐτὲς ἀποφέρουν στὸν κρατικὸ προϋπολογισμό. Ἀντίστοιχα, τὸ κράτος συλλέγει χαμηλότερους φόρους. Μὲ τὸ χρῆμα ὅμως ποὺ διακινοῦν οἱ τράπεζες τὰ πράγματα εἶναι διαφορετικά. Κερδισμένοι βγαίνουν μόνο οἱ τραπεζίτες.
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ NOERBER HARING

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου