Επισκέπτες του χώρου μας

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015


ΤΑΛΑΙΠΩΡΗ ΕΛΛΑΔΑ!!!

ΠΩΣ ΚΑΤΗΝΤΗΣΑΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΟΥ!!!!

Η Ένωση αθέων δασκαλεύει γονείς τι να κάνουν αν απορριφθεί η αίτησή τους για απαλλαγή από τα Θρησκευτικά


  •  Πηγή: ekklisiaonline
Η Ένωση αθέων αναγνωρίζοντας πως η συντριπτική πλειονότητα των αιτήσεων για απαλλαγή μαθητών από τα Θρησκευτικά δεν έχουν τύχη δασκαλεύει τους γονείς τι να κάνουν αν απορριφθεί η αίτησή τους. Τους καλεί δε να αρνηθούν τον Χριστιανισμό. 
Σε ανάρτησή της με...συμπληρωματικές πληροφορίες αναφέρει: 
Απαλλαγή από τα θρησκευτικά: συμπληρωματικές πληροφορίες (για όσους έχει γραφεί στο ατομικό τους δελτίο ή/και στο απολυτήριό τους η ένδειξη «χριστιανός ορθόδοξος»)
Ανακοινώσεις10/09/2015
Σε περίπτωση που η αίτησή σας για απαλλαγή από τα θρησκευτικά απορριφθεί με το αιτιολογικό ότι είστε καταγεγραμμένοι ως χριστιανοί ορθόδοξοι στο ατομικό δελτίο μαθητή ή στο απολυτήριό σας, μπορείτε να επικαλεστείτε την από 29-12-2014 επιστολή 194316/62155/2014 του Συνηγόρου του Πολίτη προς το Υπουργείο Παιδείας:
Για τις περιπτώσεις που στο ατομικό δελτίο του μαθητή (ή στο απολυτήριο βάσει του οποίου αυτός ενεγράφη στο σημερινό σχολείο του) είχε αναγραφεί η ένδειξη “χριστιανός ορθόδοξος” ως προεπιλογή, χωρίς να έχει ληφθεί το στοιχείο αυτό από σχετική δήλωση των γονέων ή από τα δικαιολογητικά εγγραφἠς, τότε η μεν ένδειξη αυτή θα πρέπει να διαγραφεί με απλή αίτηση των γονέων, τυχόν δε αίτηση απαλλαγής από το μάθημα των θρησκευτικών θα πρέπει κατ” ακολουθία να εξεταστεί κανονικά και όχι ν᾽ απορριφθεί ως δήθεν προερχόμενη από μη δικαιούχο.
Αλλά ακόμη και αν στο ατομικό δελτίο του μαθητή (ή στο απολυτήριο βάσει του οποίου αυτός ενεγράφη στο σημερινό σχολείο του) είχε αναγραφεί ένδειξη θρησκεύματος βάσει σχετικής δήλωσης των γονέων ή βάσει των δικαιολογητικών αναγραφής τότε και πάλι η ένδειξη αυτή είναι δυνατό να διαγραφεί με απλή αίτηση των γονέων (χωρίς, δηλαδή, να απαιτηθεί προηγούμενη “διόρθωση” του απολυτηρίου του προηγουμένου σχολείου ή της ληξιαρχικής πράξης γέννησης), καθόσον η δήλωση, μεταβολή ή εγκατάλειψη θρησκευτικὠν πεποιθήσεων είναι ανα πάσα στιγμή δυνατή με απλή δήλωση στην εκάστοτε αρμόδια αρχή και δεν υπάγεται σε κανένα άλλο κριτήριο πλην της βούλησης του ενδιαφερομένου (γνωμοδότηση 687/91 ΝΣΚ).
Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από το πόρισμα 1401/17-2-15 του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας (απάντηση σε ιεραρχική προσφυγή για ακύρωση της άρνησης χορήγησης απαλλαγής από τα θρησκευτικά), όπου αναφέρονται τα εξής:
– Δεν μπορεί να γίνει επίκληση του θρησκεύματος που αναγράφεται στο Απολυτήριο Γυμνασίου διότι, πέραν του ανεπίτρεπτου της αναγραφής ενός ευαίσθητου προσωπικού δεδομένου σε δημόσιο έγγραφο, η αναγραφή αυτή δεν μπορεί να τεκμηριώσει τις πεποιθήσεις του μαθητή (ανεξαρτήτως του ότι αυτές δεν θα έπρεπε, ούτως ή άλλως, να επηρεάζουν το ζήτημα). Και τούτο διότι το θρήσκευμα δεν ανεγράφη κατόπιν κάποιας δήλωσης αλλά αυθαίρετα, βάσει τυποποιημένης και γραμματικής απεικόνισης από το σχολείο, χωρίς να υπάρχει διαδικασία δήλωσης του θρησκεύματος (ούτως ή άλλως απαγορευόμενης) και χωρίς να έχουν ερωτηθεί οι έχοντες την γονική μέριμνα γονείς.
– Ακόμη και αν κάποια στιγμή είχε δηλωθεί θρήσκευμα που ανταποκρινόταν στις πεποιθήσεις του μαθητή […] από πουθενά δεν προκύπτει ότι οι πεποιθήσεις αυτές παραμένουν ίδιες την ημερομηνία κατά την οποία ζητείται η απαλλαγή. Οι πεποιθήσεις αυτές είναι δυναμικές και όχι στατικές και για το λόγο αυτό το Υπουργείο προβλέπει την υποβολή κατ” έτος αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων των γονέων.
Το ανωτέρω πόρισμα βρίσκεται στη διάθεσή μας αλλά δεν αναρτάται για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των εμπλεκομένων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου