Επισκέπτες του χώρου μας

Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015


Ο Θεός δεν εγκαταλείπει τους χριστιανούς


  • Πηγή: lllazaros.blogspot.com.eg
Η Θεία Πρόνοια δοκιμάζει την πίστιν μας
Και το θάρρος μας και την υπομονή μας την ώραν αυτήν.
Αλλά ο Θεός δεν εγκαταλείπει τους χριστιανούς.
Εις τας τρικυμίας αναφαίνεται ο καλός ναυτικός και εις τας δοκιμασίας ο καλός Χριστιανός.
Προσεύχεσθε και θα παρέλθη το ποτήριον τούτο.
Θα ίδωμεν πάλιν καλάς ημέρας και θα ευλογήσωμεν τον Θεόν. Θαρρείτε ως εμπρέπει εις καλούς χριστιανούς
Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου