Επισκέπτες του χώρου μας

Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014

 
Ο ένας τον εγκαταλείπει κατά την ώραν του θανάτου
Ο άλλος κατά τον ενταφιασμόν και ο τρίτος τον συνοδεύει πέραν του τάφου.
Ο πρώτος είναι τα υλικά αγαθά, ο δεύτερος oι φίλοι του και ο τρίτος τα καλά έργα.
Δια τούτο ο άνθρωπος πρέπει να φροντίζει, ώστε ενώ, όταν εγεννήθει, όλοι γελούσαν και αυτός έκλαιεν, όταν αποθάνει, οι άλλοι να κλαίουν και αυτός να γελάει!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου