Επισκέπτες του χώρου μας

Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2016

Μὲ τὴν χειρονομία "ὑπακούω στὸν διάβολο" διαδήλωναν οἱ φεμινίστριες στὴν Βαρσοβία ὑπὲρ τῶν ἐκτρώσεων!


Προσέξτε στὴν φωτογραφία τὰ χέρια τῆς κοπέλας! Σχηματίζουν τὴν γνωστὴ χειρονομία ποὺ καλλιτέχνες κυρίως τῆς metal μουσικῆς, πολιτικοὶ σε δημόσιες ἐμφανίσεις καὶ ἀποκρυφιστικὲς ὀργανώσεις συνηθίζουν νὰ χρησιμοποιοῦν γιὰ χαιρετισμὸ πρὸς τὸ κοινό τους! Ἄλλοι κάνουν τὸν Σταυρὸ καὶ ἄλλοι τὸ "Obey to devil"! Ἄλλωστε μόνο μὲ τὸν Διάβολο μπορεῖ νὰ ἔχει σχέση ἡ δολοφονία τῶν ἐμβρύων ποὺ κατὰ τὴν Θεολογία τῆς Ἐκκλησίας μας ἐξ ἄκρας συλλήψεως εἶναι ἄνθρωποι μὲ ἀθάνατη ψυχή!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου