Επισκέπτες του χώρου μας

Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016

Ἀπίστευτο: Ἕλληνες μουσουλμάνοι μαθητὲς τῆς Θράκης κάνουν μάθημα μὲ τουρκικὰ ἰσλαμικὰ βιβλία!
Εἰκόνα τοῦ «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ» 
Προπαγάνδα γιὰ τὸ Ἰσλὰμ στοὺς μειονοτικοὺς μαθητὲς τῆς Θράκης
Τὴν ὥρα ποὺ τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας βρίσκεται στὰ χαρακώματα μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὸ θέμα τῆς διδασκαλίας τῶν Θρησκευτικῶν, χιλιάδες Ἕλληνες μαθητές, μουσουλμάνοι στὸ θρήσκευμα, ποὺ διαμένουν στὴ Θράκη κάνουν μάθημα γιὰ τὸ Ἰσλὰμ μὲ βιβλία ποὺ εἰσάγονται ἀπὸ τὴν Τουρκία καὶ δὲν ἐλέγχονται γιὰ τὸ περιεχόμενό τους ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ κράτος.
Τὸ ἀξιοσημείωτο δὲ εἶναι πὼς τὰ βιβλία αὐτὰ διδάσκονται ἀπὸ μουσουλμάνους δασκάλους καὶ καθηγητὲς ἀποφοίτους τῆς Εἰδικῆς Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης σὲ δεκάδες Δημοτικὰ καὶ στὰ δύο Γυμνάσια-Λύκεια ποὺ λειτουργοῦν στὴν Ξάνθη καὶ τὴν Κομοτηνὴ χωρὶς καμία παρέμβαση.
Πρόκειται γιὰ βιβλία ποὺ ἀφοροῦν τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καὶ ἄλλα ὅπως τὴν τουρκικὴ γλώσσα, ἐνῶ μοναδικὴ ἐξαίρεση ἀποτελεῖ ἡ Ἱστορία, καθὼς στὰ δίγλωσσα μειονοτικὰ...
σχολεῖα διδάσκονται τὰ βιβλία ποὺ ἐκδίδονται στὴν Ἑλλάδα.


Κατὰ καιροὺς στὰ βιβλία αὐτὰ διαπιστώθηκαν σὲ ἐλέγχους ποὺ ἔγιναν, προπαγανδιστικὲς παρεμβάσεις τῆς Τουρκίας, ὅπως ἡ ἐμφάνιση φωτογραφιῶν τοῦ Κεμὰλ ἢ συνθημάτων ἀνάμεσα σὲ σελίδες ἄσχετων βιβλίων.
Σύμφωνα μὲ πληροφορίες τῆς ἐφημερίδας «Παραπολιτικὰ» ἡ ὁποία βγάζει στὸ φῶς τῆς δημοσιότητας τὸ συγκεκριμένο θέμα, ἡ τελευταία φορὰ ποὺ ἔγινε ἕνας ὑποτυπώδης ἔλεγχος ἀπὸ τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς ἦταν πρὶν ἀπὸ δύο χρόνια καὶ δὲν ἀφοροῦσε τὸ τουρκικὸ βιβλίο τῶν Θρησκευτικῶν, ἀλλὰ τὰ Μαθηματικὰ καὶ κάποια ἀκόμα βιβλία, ἥσσονος σημασίας γιὰ τὸ περιεχόμενό τους.
παραπολιτικὰ
Star.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου