Επισκέπτες του χώρου μας

Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016


Ὑπουργεῖο Ὑγείας: "Τυχὸν ὕπαρξη χριστιανικοῦ συμβόλου πάνω ἀπὸ τὴν κλίνη τοῦ ἀσθενοῦς πρέπει νὰ ἀφαιρεῖται"Μήνυμα στὸ ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο ἔλαβε τὸ βράδυ τῆς Πέμπτης ὁ παιδίατρος - νεογνολόγος στὸ ΠΠΝΠ καὶ πρώην διοικητὴς τοῦ Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων Γιάννης Γιαννακόπουλος.  Τὸ μήνυμα μεταξὺ ἄλλων περιελάμβανε καὶ κανόνες ποὺ ἀφοροῦν μουσουλμάνους ἀσθενεῖς. Σὲ αὐτὸ ὅπως βλέπεται παρακάτω, ἀναφέρονται μερικοὶ κανόνες ποὺ θὰ πρέπει νὰ τηροῦνται στὶς περιπτώσεις ποὺ νοσηλεύονται μουσουλμάνοι στὸ ἵδρυμα.
Ἐδῶ τίθεται τὸ ἐρώτημα ποὺ εἶχε τεθεῖ καὶ ὅταν οἱ γυναῖκες Σύριες στὴν Μυρσίνη, δὲν ἤθελαν ἄνδρες γυναικολόγους - ὅπως εἶχε γράψει τὸ tempo24.gr - ἀλλὰ γυναῖκες γιατρούς για νὰ φέρουν στὸν κόσμο τὰ παιδιά τους. Κατὰ πόσο μπορεῖ νὰ εἶναι ἀσφαλὲς νὰ ἀκολουθεῖται πιστὰ καὶ κατὰ γράμμα, ὁ κανόνας τὴ στιγμὴ ποῦ ἕνας ἀσθενὴς μπορεῖ νὰ κινδυνεύει; 
"Τὸ email ποὺ ἔλαβα σήμερα τὸ μεσημέρι μὲ ξεπέρασε δυστυχῶς σὲ μιὰ ἐφημερία ποὺ τρέχεις συνεχῶς δὲν ἔχεις περιθώρια γιὰ νὰ ἀσκήσεις πολυπολιτισμικὲς πολιτικές....ἰατρικὴ ἀσκοῦμε κύριοι καὶ μάλιστα ἐπείγουσα...Ἔλεος πιά.." σχολιάζει ὁ κ. Γιαννακόπουλος. 
Νὰ ὑπενθυμίσουμε ὅτι....
ὅπως εἶχε γράψει τὸ tempo24.gr, μὲ κίνδυνο τὴ ζωή τους, οἱ προσφυγοποῦλες στη Μυρσίνη Ἠλείας, δὲν δέχονταν νὰ τοὺς ἐξετάζει ἄνδρας γιατρός! Ἡ ἀπαίτησή τους αὐτὴ ἔγινε δεκτὴ ἀπὸ τὴν 6η ΥΠΕ ἡ ὁποία στείλει τότο σχετικὸ ἔγγραφο πρὸς τὴ διοίκηση τοῦ νοσοκομείου τοῦ Πύργου, ὥστε οἱ γυναῖκες Σύριες νὰ ἐξετάζονται μόνο ἀπὸ γυναῖκες ἰατρούς! Τώρα γιὰ τὶς ἐφημερίες ... καὶ τὶς ἐλλείψεις δὲν ἀναφερόταν κάτι. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου