Επισκέπτες του χώρου μας

Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2016


Λιγότεροι κατὰ 74.270 οἱ Ἕλληνες στὴν τελευταία καταμέτρηση!


Ἀνησυχητικὰ μηνύματα ἀναφορικὰ μὲ τὸν πληθυσμὸ τῆς Ἑλλάδας καὶ τὴν ἀνανέωσή του, προέκυψαν ἀπὸ τὴ σχετικὴ ἔκθεση τῆς Ἑλληνικῆς Στατιστικῆς Ὑπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ), μετὰ τὴν τελευταία καταμέτρηση τὴν 1η Ἰανουαρίου 2016. Σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα ποὺ προέκυψαν, ὁ πληθυσμὸς τῆς χώρας ἔχει μειωθεῖ κατὰ 0,68%, ἢ ἀλλιῶς περίπου 80.000 ἄνθρωποι λιγότεροι σὲ σχέση μὲ τὴν 1η Ἰανουαρίου 2015. Πιὸ ἀναλυτικά, ὁ ἀριθμὸς τῶν μόνιμων κατοίκων ἀνῆλθε σὲ 10.783.748 ἄτομα, ἐκ τῶν ὁποίων 5.224.210 ἄνδρες καὶ 5.559.538 γυναῖκες. Τὴν 1η Ἰανουαρίου τοῦ 2015, ὁ πληθυσμὸς ἀνερχόταν σὲ 10.858.018 ἄτομα.
Ἡ μείωση συνιστᾶ ἀπόρροια τῆς φυσικῆς κάμψης τοῦ πληθυσμοῦ, ἡ ὁποία ἀνῆλθε σὲ 29.365 ἄτομα (91.847 γεννήσεις - 121.212 θάνατοι) ἀλλὰ καὶ τῆς ἀρνητικῆς καθαρῆς μετανάστευσης, ἡ ὁποία διαμορφώθηκε σὲ....
44.905 ἄτομα (64.446 εἰσερχόμενοι - 109.351 ἐξερχόμενοι).
Τὴν ἴδια ὥρα, ὁ πληθυσμὸς ἡλικίας 0 ἕως 14 ἐτῶν ἀνῆλθε στὸ 14,4% ἐπὶ τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ, ἐνῶ ὁ πληθυσμὸς ἡλικίας 15 ἕως 64 ἐτῶν στὸ 64,3% καὶ ὁ πληθυσμὸς ἡλικίας 65 καὶ ἄνω ἐτῶν στὸ 21,3%.
Στὸν νομὸ Ἀττικῆς, ὁ ἀριθμὸς τῶν μόνιμων κατοίκων διαμορφώθηκε σὲ 3.781.274 ἄτομα, ἐνῶ στὸν νομὸ Θεσσαλονίκης σὲ 1.109.969 ἄτομα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου