Επισκέπτες του χώρου μας

Κυριακή, 28 Ιουνίου 2015

Οὐρὲς στὶς Ἐκκλησίες καὶ ὄχι στά ΑΤΜ!

 
Ἡ χώρα μας αὐτὴν τὴ στιγμὴ βρίσκεται σὲ μία δύσκολη συγκυρία. Βλέπουμε κάποιους ἐκτὸς Ἑλλάδας νὰ θέλουν νὰ μᾶς βυθίσουν ἀκόμα περισσότερο σὲ μία πρωτοφανῆ ὕφεση, χωρὶς νὰ τοὺς ἐνδιαφέρει τί ἐπιπτώσεις θὰ ἔχει αὐτὸ στὴν κοινωνία τοῦ σήμερα καὶ τοῦ αὔριο.
Ὁ κόσμος ἀπὸ τὴν ἄλλη, βλέπουμε νὰ τρέχει πανικόβλητος στὰ ΑΤΜ, νὰ βγάλει τὰ λεφτά του, λὲς καὶ ἔρχεται ἡ συντέλεια τοῦ πλανήτη. Γιατί τόση ἀνασφάλεια; Γιατί αὐτὸς ὁ πανικός; Ποῦ εἶναι ἡ πίστη σας στὴν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ;
Ἀφῆστε λοιπόν, τὶς οὐρὲς στὰ ΑΤΜ καὶ τρέξτε στὶς ἐκκλησίες νὰ προσευχηθεῖτε. Μὲ τὸ κομποσχοίνι στὸ χέρι, προσευχηθεῖτε γιὰ τὸν ἑαυτό σας, γιὰ τὴν οἰκογενειά σας καὶ γιὰ τὴν Πατρίδα μας. Πάντα ὁ ἑλληνικὸς λαός, στὶς δύσκολες στιγμὲς κατέφευγε στὸν Θεὸ καὶ στὶς ἐκκλησίες. Ζητοῦσε...
τὸ ἔλεος καὶ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ.

«Κάποτε στὴν Κατοχὴ τοῦ ’40, σὲ κάποιο νησὶ τῶν Κυκλάδων, μία νεαρὴ γυναίκα πῆγε σ’ ἕναν ἱερέα καὶ τοῦ ζήτησε νὰ τῆς δώσει λίγο λάδι γιὰ νὰ φᾶνε τὰ παιδιά της. Ὁ ἱερέας εἶχε λίγο λάδι, ἀλλὰ ἔφτανε γι’ αὐτὸν καὶ τὴν οἰκογενειά του. Ἡ νεαρὴ γυναίκα ἔκλαιγε καὶ τὸν παρακαλοῦσε. Ὁπότε σκέφτηκε, νὰ δώσει καλύτερα ὅλο τὸ λάδι στὴ νεαρὴ γυναίκα καὶ γι’ αὐτὸν καὶ τὴν οἰκογενειά του, ἔχει ὁ Θεός. Τὰ ἄφησε ὅλα στὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ.
Ἡ γυναίκα του ὅταν τὸ ἔμαθε, τὸν μάλωσε καὶ τοῦ φώναζε γι’ αὐτὸ ποὺ ἔκανε. Ὅμως ὁ Θεός, εἶδε τὴν πράξη τοῦ ἱερέα καὶ τὴν καλή του προαίρεση καὶ δὲν τὸν ἄφησε. Τρεῖς μέρες μετά, ἒπιασε στὸ νησὶ τὸ καράβι ἀπὸ τὸν Πειραιὰ καὶ ἦρθε στὸ σπίτι του κάποιος, τὸν ὁποῖο εἶχε βοηθήσει ὁ ἱερέας στὸ παρελθόν. Ὁ νεαρὸς γιὰ νὰ ἀνταποδώσει τὴ βοήθεια ποὺ τοῦ εἶχε προσφέρει ὁ ἱερέας στὸ παρελθόν, τοῦ ἔφερε δύο τενεκέδες λάδι.
Θαυμαστὰ τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ! Ὁ ἱερέας τὰ ἄφησε ὅλα στὴν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ ἀνταμοιβὴ τοῦ ἦρθε γρήγορα καὶ μάλιστα στὸ δεκαπλάσιο».

Γι’ αὐτό, ἀφῆστε τὰ ΑΤΜ καὶ τρέξτε στὶς ἐκκλησίες νὰ προσευχηθεῖτε. Ὁ Θεὸς δὲν θὰ μᾶς ἀφήσει. Οἱ Ἅγιοι καὶ οἱ Γέροντες μᾶς διαβεβαίωσαν γι’ αὐτό. Ἀρκεῖ νὰ ζητήσουμε τὴ βοήθεια τοῦ Ὑψίστου καὶ νὰ μετανοήσουμε. Ὁ Θεός, ἡ Παναγία καὶ οἱ Ἅγιοι δὲν θὰ μᾶς ἀφήσουν, ὅπως δὲν μᾶς ἄφησαν καὶ ἄλλες φορές.
Σ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου