Επισκέπτες του χώρου μας

Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2016

Σιωπηρή κατάργηση τῆς πρωινῆς προσευχῆς στὰ σχολεῖα μὲ ἐγκύκλιο τοῦ ὑπουργείου Παιδείας

Μὲ ἐγκύκλιο τοῦ ὑπουργείου Παιδείας ποὺ μόλις σήμερα στάλθηκε στὰ σχολεῖα, τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας καταργεῖ τὴν πρωινὴ προσευχή. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια ἔχει ἀπαλείψει ὁποιαδήποτε ἀναφορὰ στὴν πρωινὴ προσευχή. Πρόκειται γιὰ μία ἐνέργεια ἡ ὁποία σίγουρα θὰ πυροδοτήσει περαιτέρω ὄξυνση στὶς σχέσεις Ἐκκλησίας-κυβέρνησης, ἀλλὰ καὶ μία ἀπόπειρα ἀποκοπῆς τῆς ὀρθοδοξίας ἀπὸ τοὺς πιστούς....

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2016-17 (Αρ. Πρώτ.: 139808/Δ1/31-8-16), στὴν ὁποία ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΕ ἡ φράση «ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ»:
«Β. Φοίτηση καὶ Σχολικὴ Ζωὴ
1…….Στὶς 8.10, μετὰ τὸ ἠχητικὸ σῆμα (κουδούνι), μὲ εὐθύνη τῶν ἐφημερευόντων κλείνουν οἱ εἴσοδοι καὶ οἱ μαθητὲς συγκεντρώνονται κατὰ τμήματα ἢ τάξεις στὸν προκαθορισμένο χῶρο καὶ τὰ τμήματα ἢ τὶς τάξεις ἐπιτηροῦν οἱ διδάσκοντες σὲ αὐτὰ τὴν 1η διδακτικὴ ὥρα.
Ἐκ μέρους τοῦ συλλόγου διδασκόντων ὁ Διευθυντὴς τοῦ σχολείου ἢ ἀναπληρωτής του ἢ μέλος τοῦ Συλλόγου Διδασκόντων προβαίνει σὲ πιθανὲς ἀνακοινώσεις-ὁδηγίες ποὺ ἀφοροῦν τὴν εὔρυθμη λειτουργία τοῦ σχολείου καὶ τὴν μαθητικὴ ζωὴ τῆς συγκεκριμένης μέρας ἢ καὶ σὲ γενικότερα θέματα. Μετὰ τὸ πέρας τῆς συγκέντρωσης οἱ μαθητὲς κατὰ τμήματα καὶ ὀργανωμένα κατευθυνονται στὶς αἴθουσες τοὺς συνοδεία τῶν ἐκπαιδευτικῶν ποὺ διδάσκουν τὴν 1η ὥρα……»
ΠΕΡΣΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2015-16 (Ἄρ.Πρώτ.Φ.3/1105/141440/Δ1/10-09-2015), στὴν ὁποία ΥΠΑΡΧΕΙ ἡ φράση «ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ»:
27. Πρωινὴ Προσευχὴ -ἀνάρτηση σημαίας
Σύμφωνα μὲ τὸ ΠΔ 201/98 (ΦΕΚ 161 τ. Ά’)- ἄρθρο 13, πάρ. 5, ἐδάφ. ἃ καὶ β καὶ πάρ.10, ἐδαφ. δ, σᾶς ἐπισημαίνουμε ὅτι:
Α. Πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῶν μαθημάτων πραγματοποιεῖται κοινὴ προσευχὴ τῶν μαθητῶν καὶ τοῦ διδακτικοῦ προσωπικοῦ στὸ προαύλιο τοῦ σχολείου μὲ εὐθύνη τῶν ἐκπαιδευτικῶν ποὺ ἐφημερεύουν.
Σὲ περίπτωση δυσμενῶν καιρικῶν συνθηκῶν ἡ προσευχὴ πραγματοποιεῖται στὴν αἴθουσα κάθε τάξης. Οἱ ἐκπαιδευτικοὶ συμμετέχουν ὑποχρεωτικὰ στὴν πρωινὴ προσευχὴ καὶ στὸν ἐκκλησιασμὸ καὶ ἐπιβλέπουν τὰ τμήματά τους. Οἱ ἑτερόδοξοι μαθητὲς παρευρίσκονται μὲ τὸ τμῆμα ποὺ ἀνήκουν στὸ χῶρο τῆς συγκέντρωσης χωρὶς νὰ συμμετέχουν στὴν προσευχή, τηρώντας ἀπόλυτη ἡσυχία, σεβόμενοι τοὺς δασκάλους καὶ τοὺς συμμαθητές τους ποὺ προσεύχονται
Ἀπὸ τὸν/τὴν Newsroom

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου