Επισκέπτες του χώρου μας

Τρίτη, 19 Μαΐου 2015


Λες αμάρτησα, ασέβησα και διέπραξα κάθε αμαρτία ενώπιον του Θεού.


 
meta62


Λες αμάρτησα, ασέβησα και διέπραξα κάθε αμαρτία ενώπιον του Θεού. Άραγε θα λάβω τη συγχώρεση και θα με απαλλάξει από την τελική καταδίκη;
Άκουσε τι λέει ο ιερός Ψαλμωδός: «ως πολύ το πλήθος της χρηστότητός σου, Κύριε, ης έκρυψας τοις φοβουμένοις σε, εξειργάσω τοις ελπίζουσιν επί σε εναντίον των υιών των ανθρώπων» (Ψαλμ. 30, 20).
Πηγή:  dakriametanoias.blogspot.ca

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου