Επισκέπτες του χώρου μας

Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ
χρήσεως 2013

ΕΝΟΡΙΑΣ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ
Υ.Θ.ΕΛΕΟΥΣΗΣ  &  ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΟΥ
ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΣΟΔΑ  από    01.01.2013    έως  31.12.2013


Τακτικά έσοδα
(παγκάρια - ενοίκια)                                                    =    10.931,95   ευρώ


Έκτακτα έσοδα
(εισφορές - εκποιήσεις - κ. ά)                                      =      6.178,99   ευρώ
Αποθεματικόν 2012                        =      7.444,72   ευρώ
                                                                                _________________________


ΣΥΝΟΛΟΝ  ΕΣΟΔΩΝ                     24.555,66 ευρώ
ΕΞΟΔΑ   από    01.01.2013    έως   31.12.2013


Έξοδα  λειτουργίας
(προμήθεια κηρού, πανηγύρεις, γραφική ύλη,
Ενοριακές Νεανικές Ομάδες, Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε.,
Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)                                                                     =      7.934,67   ευρώ


Έξοδα συντηρήσεως                         =          552,14   ευρώ


Νομικές υποχρεώσεις
(εκ των οποίων 5.639,14 ευρώ εις Δ.Ο.Υ.)                   =       7.760,66    ευρώ


Αγαθοεργίες - Συνδρομές                 =       1.500,00   ευρώ


Φιλανθρωπία - Συσσίτια, 
Κοινωνικό Παντοπωλείο                          =        1.450,00   ευρώ


                                                                                   _____________________________


ΣΥΝΟΛΟΝ  ΕΞΟΔΩΝ                       19.197,47  ευρώ  


**********************

ΕΣΟΔΑ : .............................  24.555,66  ευρώ

ΕΞΟΔΑ : .............................  19.197,47  ευρώ
                                         ____________________

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΝ                5.358,19  ευρώ
 
Το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον

πρωτοπρεσβύτερος  Γεώργιος Σπ. Πετράκης,  πρόεδρος
Χειμαριός Αυρ. Σπυρίδων, αντιπρόεδρος
Ραψομανίκης Ανδρέας, Γραμματεύς
Μουρμουράκη Ευτυχία, Ταμίας
Αλαμάνος Γεράσιμος, μέλος
  
       


                                                                        

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου