Επισκέπτες του χώρου μας

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

Ὑπουργὸς Παιδείας: Ἡ θεματικὴ ἑβδομάδα γιὰ τὶς ἔμφυλες ταυτότητες εἶναι ὑποχρεωτικὴ (ἄρα χωρὶς ἀπαλλαγές)!


Τὴ διαβεβαίωση ὅτι θὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ Θεματικὴ Ἑβδομάδα, ποὺ «εἶναι ὑποχρεωτικὴ» ἔδωσε ὁ ὑπουργὸς Παιδείας, Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων, Κώστας Γαβρόγλου κατὰ τὴν παρουσία του στὴν ἐκδήλωση τοῦ Ἱδρύματος Ὠνάση, πρὸς τιμὴν τῶν 24 μαθητῶν ποὺ κατάφεραν νὰ διακριθοῦν στὶς Ἐπιστημονικὲς Ὀλυμπιάδες τοῦ 2016. 
Ὁ ὑπουργὸς τόνισε πὼς στὰ «σχολεῖα θέλουμε νὰ συζητηθοῦν οἱ σχέσεις ἀνάμεσα στὰ ἀγόρια καὶ τὰ κορίτσια, στοὺς ἄντρες καὶ τὶς γυναῖκες, ἡ ἰσότητα τῶν φύλων», ἐνῶ ἀναφορικὰ μὲ τὶς ἀντιδράσεις τῆς Ἐκκλησίας ἐπὶ τοῦ θέματος ἀνέφερε πώς: «ἡ Ἱεραρχία ἔχει τὴ σοφία νὰ καταλάβει καὶ τὶς ἐγκυκλίους καὶ τὶς διευκρινίσεις καὶ κυρίως νὰ ὑποστηρίξει τὴ Θεματικὴ Ἑβδομάδα ποὺ εἶναι αὐτὸ τὸ πολύμορφο πλαίσιο στὸ ὁποῖο θὰ συζητηθοῦν τὰ ὑπόλοιπα ζητήματα».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου