Επισκέπτες του χώρου μας

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015


Δήλωση γιὰ τὸ Σύμφωνο Ἐλεύθερης Συμβίωσης τοῦ Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς πατρός ΝικολάουΓιὰ ἄλλη μία φορά, λίγες μέρες πρὶν ἀπὸ τὰ Χριστούγεννα, μάλιστα μὲ τὴν μορφὴ τοῦ κατεπείγοντος, ἐπιχειρεῖται ἡ ψήφιση ἑνὸς νομοσχεδίου παντελῶς ξένου πρὸς τὰ ἐπικρατοῦντα ἤθη, ἐντελῶς ἀσυμβίβαστου πρὸς τὴν κοινὴ λογική, ἰδιαίτερα προκλητικοῦ γιὰ τὸν θεσμὸ τῆς οἰκογένειας καὶ τὴν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια.
Ὁ σεβασμὸς στὸν κάθε ἄνθρωπο καὶ τὰ βασικὰ δικαιώματά του εἶναι ὀφειλὴ τῶν δημοκρατικῶν καὶ πολιτισμένων κοινωνιῶν.  Ἡ συμπάθεια σὲ ὅποιον δυστυχεῖ μέσα στὴν ἀσάφεια τῆς ταυτότητας τοῦ φύλου του εἶναι οὐσιώδης ἔκφραση τῆς γνήσιας ἐκκλησιαστικῆς ἀγάπης καὶ ἀντίληψης.
Κάθε ὅμως προσπάθεια νομιμοποίησης ἢ πολὺ περισσότερο θεσμοθέτησης ἀντίθετων μὲ τὴν φύση ἐπιλογῶν πού προσβάλλουν τὴν ἀνθρώπινη ὀντολογία, πού ὑποτάσσουν...
ἐγωιστικὰ τὴν ἱερότητα τῆς ἀναπαραγωγῆς στὴν ἡδονικὴ παθολογία τῶν σεξουαλικῶν ὁρμῶν,  καὶ τὰ ἀπαράγραπτα χρηστὰ ἤθη στὸν ἀλόγιστο ἐγωισμὸ τῶν ἀνθρώπινων δικαιωμάτων ἀποτελεῖ ἀθέμιτη παρανομία πού ἐκδικεῖται  τὸν ἄνθρωπο καὶ καταλύει τὴν κοινωνία.

Ἐλπίζουμε ὅτι αὐτοὶ πού εἶναι ἐντεταλμένοι νὰ νομοθετοῦν καὶ νὰ ἐκφράζουν τὸ λαϊκὸ αἴσθημα θὰ ἀκούσουν τὴν ὑπαρξιακὴ ἀνάσα τοῦ λαοῦ πού τοὺς ἔδωσε τὴν ψῆφο του καὶ δὲν θὰ προσβάλουν τὸ τίμιο κομμάτι του ἀσεβώντας στὴν ἀξιοπρέπειά του καὶ τὰ χρηστὰ ἤθη. Καμία κομματικὴ πειθαρχία δὲν ἐπιτρέπεται νὰ πνίξει τὴν τίμια βουλευτικὴ συνείδηση. Καμία Εὐρωπαϊκὴ ὁδηγία δὲν μπορεῖ βίαια νὰ ἀσελγήσει στὸ ἱερὸ σῶμα τῆς παράδοσης καὶ τῆς ἱστορίας μας. Κανένα Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων δὲν μπορεῖ νὰ τιμωρήσει τὴ λογική, τὸ ἦθος, τὸν αὐτοσεβασμὸ καὶ τὴν οἰκογενειακὴ ἱερότητα.

Ὅταν ἡ προσωπικὴ δυστυχία ἀπὸ ἀνομία γίνεται ἀπαιτητικὸ δικαίωμα, στὴ συνέχεια ἐξελίσσεται σὲ πανίσχυρο lobby, ἔπειτα σὲ παγκόσμια μόδα καὶ καταλήγει σὲ διεθνῆ νομιμοποίηση καὶ θεσμοθέτηση, τότε ἡ πραγματικὴ ἀπειλὴ δὲν εἶναι τὸ ψέμα τῆς λεγόμενης «ὁμοφοβίας», ἀλλὰ τὸ παραλήρημα τῆς ἄκριτης ὁμομανίας.

Ἴσως μία ποιμαντικὴ διαχείρισης τῆς ἱερῆς παρακαταθήκης τοῦ φύλου νὰ ἀποτελοῦσε τὴν δύσκολη ἀλλὰ εὐλογημένη ἐναλλακτικὴ πρόταση στὴν ἐπιχειρούμενη νομικὴ θεσμοθέτηση. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει πολλοὺς λόγους νὰ καταδικάζει τὴν ἐκτροπή, ἔχει ὅμως πολὺ περισσότερους καὶ πλούσια διδασκαλία γιὰ νὰ ἀγκαλιάζει τοὺς ἀνθρώπους καὶ νὰ τὴν μετατρέπει σὲ θεραπευτικὴ ἐπιστροφή. Ἴσως καὶ ἡ πολιτεία νὰ ἔχει τοὺς δικούς της λόγους νὰ νομιμοποιεῖ τὴν ἐκτροπή, ἔχει ὅμως πολὺ περισσότερους γιὰ νὰ τὴν ἀποτρέψει.

Ἴσως πάλι νὰ εἶναι καιρὸς  νὰ ἀποσυρθεῖ τὸ σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης καὶ ἀπὸ τὰ ἑτερόφυλα ζευγάρια. Ἀπὸ ἐκεῖ ἄρχισε τὸ κακό. Ὅσο γιὰ τὰ ὁμόφυλα ἄτομα, ὁ δρόμος εἶναι ἕνας· γιὰ ὅλους ἡ ὑπομονὴ καὶ γιὰ κάποιους ἡ μετάνοια. Ἡ δὲ κοινωνία μας, γιὰ νὰ μπορέσει νὰ αὐτοσυντηρηθεῖ, χρειάζεται ταπεινὴ στροφὴ στὸν Θεό, πίστη, τόλμη καὶ σοφία καὶ λίγη ἐξυπνάδα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου