Επισκέπτες του χώρου μας

Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

Ποῦ βαδίζουν τὰ ἐθνικὰ θέματα;
Τὸν τελευταῖο καιρὸ ἔχουμε καταιγιστικὲς ἐξελίξεις στὰ ἐθνικά μας θέματα, οἱ ὁποῖες προκαλοῦν μεγάλη ἀνησυχία στὴν Χώρα. Ἐξ Ἀνατολῶν ἔχουμε συνεχεῖς προκλητικὲς δηλώσεις, τόσο ἀπὸ τὸν νεοσουλτάνο Ταγὶπ Ἐρντογάν, πρόεδρο τῆς Τουρκίας, ὅσο καὶ ἀπὸ τὸν ἀντιπρόεδρο Νουμὰν Κουρτουλμοὺς καὶ τὸν πρωθυπουργὸ τῆς γείτονος. Ἀπὸ Βορρᾶ, ἀπὸ τὸν πρόεδρο τῆς Ἀλβανίας Ἔντι Ράμα.
- Α -
         Ὁ πρόεδρος Ἐρντογὰν ἀμφισβητεῖ εὐθέως τὴν Συνθήκη τῆς Λωζάννης. Ὁ δὲ τοῦρκος Ἀντιπρόεδρος, μὲ νέες ἐπιθετικὲς δηλώσεις του, καὶ υἱοθετῶντας τὶς θέσεις τοῦ Ἐρντογὰν περί…«συνόρων τῆς καρδιᾶς» , ἀνέφερε χαρακτηριστικά, ὅτι «ὁ ὁρίζοντας τῆς νέας Τουρκίας δὲν ἀποτελεῖται μόνο ἀπὸ τὰ ἐδάφη της». Βέβαια, δήλωσε ταυτόχρονα, ὅτι «δὲν ἔχουμε βλέψεις γιὰ τὰ ἐδάφη τῶν ἄλλων. Ξεπέρασε, ὅμως, κάθε προηγούμενο, μιλῶντας γιὰ τὸν «πυλώνα τοῦ πολιτισμοῦ», ὁ ὁποῖος – σύμφωνα μὲ τὸν ἴδιο – σημαίνει ὅτι πρέπει νὰ ἔχῃ τὸ δικαίωμα νὰ....
λέῃ «τὸν γκιαούρη γκιαούρη». Ἀλλά, ἐνῷ ἡ συγκεκριμένη λέξη στὰ ὀθωμανικὰ σημαίνει τὸν «ἄπιστο», ὁ κ. Κουρτουλμοὺς ἔδωσε μιὰ νέα, περίεργη ἑρμηνεία. Εἶπε, δηλαδή, ὅτι ὅταν οἱ Τοῦρκοι λένε «γκιαούρης», δὲν ἐννοοῦν τοὺς μὴ μουσουλμανικοὺς πληθυσμούς, ἀλλὰ τοὺς «δυνάστες, τοὺς τυράννους καὶ τοὺς ἰμπεριαλιστές»!
Πέρα, ὅμως, ἀπὸ αὐτὸ τὸ λεκτικὸ παραλήρημα, ἦλθε νὰ αὐξήσῃ τὴν ἔνταση μιὰ ναυτικὴ τουρκικὴ ἄσκηση κοντὰ στὸ Καστελόριζο, ἐνῷ διεξαγόταν μιὰ ἑλληνοαιγυπτιακὴ ἄσκηση στὸ Κρητικὸ πέλαγος καὶ στὴν θάλασσα τῆς Δωδεκανήσου. Νὰ σημειωθῇ δέ, ὅτι ἡ Τουρκία ἀμφισβήτησε μὲ ΝΟΤΑΜ τὴν δέσμευση τῆς θαλάσσιας περιοχῆς τῆς Κάσου. Ἐν τῷ μεταξύ, ἡ ἐκβιαστικὴ πολιτικὴ τῆς Ἄγκυρας γιὰ τὴν ἐπανάληψη τῶν συνομιλιῶν γιὰ τὸ Κυπριακό, στὴν ὁποία ἔχει καθοριστικὸ ρόλο ἡ «διεθνὴς Κοινότητα», δὲν προοιωνίζεται δίκαιη λύση γιὰ τὴν Μεγαλόνησο, ποὺ 42 χρόνια τώρα ὑφίσταται τὴν κατοχὴ 30.000 καὶ πλέον τουρκικῶν στρατευμάτων.
- Β -
Ἀλλὰ καὶ ἡ Ἀλβανία ἔσπευσε νὰ μπῇ στὸν χορὸ τῶν προκλήσεων. Ἔτσι, ἡ ὑπουργὸς ἄμυνας τῆς Χώρας Μίμι Κοντέλι ἐπιτέθηκε προσωπικὰ κατὰ τοῦ Ἕλληνα ὁμολόγου της κ. Πάνου Καμμένου, ὑποστηρίζοντας ὅτι μὲ τὸ στρατιωτικὸ χιτώνιο ποὺ φοροῦσε, προσπαθοῦσε νὰ ξυπνήσῃ δῆθεν τὰ φαντάσματα τοῦ παρελθόντος…! Ἡ ἀπάντηση τοῦ κ. Καμμένου ἦταν ἄμεση: «Ἡ Ἑλλάδα δὲν ὑπῆρξε ποτὲ πολεμοχαρής, καὶ οὔτε τώρα εἶναι. Ἄς τὸ ἀκούσουν ὡρισμένοι στὰ ἀνατολικά, ἀλλὰ καὶ στὰ βόρεια σύνορά μας. Ἐπενδύουμε, πρόσθεσε ὁ κ. Καμμένος, μέσῳ τῶν ἰσχυρῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, τῆς μαχητικῆς τους ἱκανότητας καὶ τῆς ἀποτρεπτικῆς τους δύναμης, στὴν εἰρήνη καὶ ὄχι στὸν πόλεμο».
Ὁ πρωθυπουργὸς Ἔντι Ράμα ἔχει ὑψώσει τοὺς ἐθνικιστικοὺς τόνους καὶ ἐξαπολύει τακτικὰ φραστικὲς ἐπιθέσεις κατὰ τῆς Ἑλλάδος. Ὡστόσο, ὅμως, τελευταῖα, ἐν ὄψει τῆς ἀξιολόγησης γιὰ τὴν ἔνταξη τῆς Ἀλβανίας στὴν Ε.Ε., προσπάθησε νὰ ἐμφανιστῇ…διαλλακτικὸς καὶ «φιλοευρωπαῖος»! Πέρα ἀπὸ αὐτά, ὁ πρώην ὑπουργὸς Δικαιοσύνης καὶ στέλεχος τοῦ ἀντιπολιτευόμενου Δημοκρατικοῦ Κόμματος Ἐνκελέϊντ Ἀλιμπεάϊ κατηγόρησε τὴν Κυβέρνηση καὶ εἰδικὰ τὸν Ἔντι Ράμα, ὅτι κάνει τά «στραβὰ μάτια» στὶς μεγάλες ποσότητες ναρκωτικῶν, ποὺ διακινοῦνται ἀπὸ τὴν Ἀλβανία σὲ χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Κι᾿ αὐτό, γιατὶ ὁ Ράμα ἔχει συμφέροντα στὸ ἐμπόριο ναρκωτικῶν…Ἡ Κακαβιὰ ἔχει νὰ πῇ πολλὰ γιὰ τὸ ζήτημα αὐτό…
– Γ –
Ἡ Ἑλλάδα, λοιπόν, ἡ Κύπρος καὶ ἡ Βόρειος Ἤπειρος βρίσκονται στὸ «μάτι τοῦ κυκλῶνα» .Ἡ Κυβέρνηση καὶ ὅλος ὁ πολιτικὸς κόσμος εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀναλογιστοῦν τὴν κρισιμότητα τῶν στιγμῶν καὶ νὰ ἀναλάβουν τὶς εὐθῦνες τους. Ἰδιαίτερα ἀπέναντι στὴν Βόρειο Ἤπειρο καὶ στὴν Κύπρο, ποὺ κινδυνεύουν τὰ ἔσχατα. Διότι οἱ δύσκολοι καὶ «πονηροί» καιροί μας δὲν ἐπιτρέπουν οὔτε ἐφησυχασμό, οὔτε συμβιβασμοὺς καὶ ὑποχωρήσεις στὰ ἐθνικά μας θέματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου