Επισκέπτες του χώρου μας

Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016

Προφητεία του αγίου Νείλου περὶ του συμφώνου συμβιώσεως
Οι ανά τὴν Χώρα σοδομιστὲς «ξεσάλωσαν», μετὰ τὴν ψήφιση τοῦ ἐπαίσχυντου νόμου περὶ τοῦ συμφώνου συμβιώσεως τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ ἐξαγγέλλουν τὴν «νίκη» τους, πρὸς καταισχύνη ὅλων ἡμῶν, ποὺ θεωροῦμε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὡς «νόμο» στὴ ζωή μας! Παραθέτουμε ἕνα μικρὸ ἀπόσπασμα, συγκλονιστικῆς προφητείας, τοῦ ἁγίου Νείλου τοῦ Ἀσκητοῦ († 1651) γιὰ τὴν σημερινὴ ἠθικὴ κατάπτωση:

«Θὰ ἔρθει καιρὸς ποὺ οἱ ἄνθρωποι, καὶ πάλιν θέλουν νὰ μετατρέψουν τὴν γνώμην τους εἰς τὸ πονηρόν, εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ νὰ μὴ γνωρίζουν τι ἐστι τὸ στέφανον τοῦ γάμου, μόνον θὰ ἔχουν μίαν ἀπώλειαν καὶ συγκατάβασιν εἰς τὴν ἀσωτείαν χειρότεροι ἀπὸ τὰ Σόδομα καὶ Γόμορρα».
«θὰ σκοτιστεῖ ἡ διάνοια τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὰ πάθη τὰ τῆς σαρκὸς καὶ θὰ πληθυνθῆ σφόδρα ἡ ἀσέβεια καὶ ἡ ἀνομία. Τότε ἄρχεται ὁ κόσμος νὰ γίνεται ἀγνώριστος μετασχηματίζονται αἱ μορφαὶ τῶν ἀνθρώπων καὶ δὲν γνωρίζονται οἱ ἄνδρες ἀπὸ τὰς γυναῖκας διὰ τῆς ἀναισχύντου ἐνδυμασίας καὶ τῶν τριχῶν τῆς κεφαλῆς. Οἱ τότε ἄνθρωποι θὰ ἀγριέψουν καὶ θὰ γίνουν ὡσὰν θηρία ἀπὸ τὴν πλάνην τοῦ ἀντιχρίστου»
(Ἱστολ. Πατερικὴ Παράδοση)!
Εἴμαστε ἀπόλυτα πεπεισμένοι πὼς ὁ ἅγιος προφήτης Νεῖλος προεῖδε, πρὶν μισὴ χιλιετία, διὰ τῆς ἐμπνεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὴ σημερινὴ ἠθικὴ (καὶ ὄχι μόνο) σαπίλα μας. Ἂς «σημάνουμε συναγερμό», ὅλοι ὅσοι μποροῦμε νὰ συνειδητοποιήσουμε αὐτὴ τὴν ἐφιαλτικὴ κατάσταση τῶν ἐσχάτων!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου